Privacybeleid - Dierenhotel ’t Gooi
Dierenhotel T Gooi Loader

Privacybeleid

Dierenhotel 't Gooi, gevestigd op Goyergracht Zuid 15, 3755MX te Eemnes en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 32165596.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG ( GDPR ).

Over ons

De website dierenhotel.nl wordt beheerd door Dierenhotel 't Gooi. Dierenhotel 't Gooi is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Dierenhotel ’t Gooi
Goyergracht Zuid 15
3755 MX Eemnes
KVK: 32165596

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulieren invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres
(Persoonlijke) website
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Woonplaats
KvK-nummer
Geslacht
Leeftijd
IP-adres
Gebruikersnaam

Waarom slaan we uw gegevens op?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat u een (contact)formulier hebt ingevuld
Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag
Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren of als u producten bij ons aanschaft

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Hostnet B.V..

De servers van Hostnet B.V. zijn gevestigd in Nederland. Uw gegevens kunnen dus worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Hostnet B.V. vindt u hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics:

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social Media:

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Uitschakelen en verwijderen:

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links:

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten dierenhotel.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd middels ons contactformulier, worden na aanvraag tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen u verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@dierenhotel.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.